Loading Events
  • This event has passed.

תרגיל ביטחון והתגוננות ארצית בגני הילדים

  • התחלהפבר 14 בשעה 10:00

  • סיוםפבר 14 בשעה 12:00

  • מיקוםגן החלומות

  • מחיר

מערכת החינוך ופיקוד העורף מקיימים מדי שנה תרגיל התגוננות בכל מוסדות החינוך בארץ. קיומו של התרגיל הוא נקודת שיא בהיערכות המוסד החינוכי למצבי החירום השונים.

השנה ייערך התרגיל ביום ג', י"ח בשבט תשע"ז, 14 בפברואר 2017, בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ בין השעות 10:00 – 12:00 בצהריים. התרגיל במוסדות החינוך יבוצע השנה במתווה של רעידת אדמה, בזמן שהילדים בכיתות, כחלק מההיערכות הלאומית ותכנית ליישום לקחים של מערכת החינוך למצבי חירום. לאחרונה נוכחנו לראות ולשמוע על אירועי רעידת אדמה ברחבי העולם, מה שמחייב גם אותנו להיות נכונים וערוכים לכל תרחיש מסוג זה. מוכנות גבוהה של מערכת החינוך לחירום מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהכנת האוכלוסייה ובחוסנה של החברה הישראלית במצבי החירום השונים. ביצוע התרגיל על-פי ההנחיות של האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך ועל-פי כללי ההתנהגות בחירום, שהוגדרו על-ידי פיקוד העורף, יגביר את ביטחונכם ואת ביטחון ילדיכם, ויבטיח את תפקודם המיטבי בעת חירום. הצלחת התרגיל טמונה בשיתוף הפעולה המלא של ילדיכם ובסיוע שלכם. אנא שוחחו עם ילדיכם על התרגיל, כדי שיבינו ויפנימו את חשיבות ההיערכות בשגרה למצבי חירום. עם זאת, חשוב להסביר לצעירים שבילדים שמדובר בתרגיל ולא במצב חירום הכרוך בסכנה. התמודדות טובה עם מצבי חירום מותנית בהכנה ובהיערכות מוקדמת. על כן, היערכות המוסד החינוכי והיערכות המשפחה משמעותיות ביותר. ציבור המתכונן מראש יתמודד בצורה טובה ויעילה יותר עם מצבי החירום. היערכות ותרגול בשגרה – הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום!

פיקוד העורף עומד לרשותכם בכל ימות השנה: 104 המידע מרכז, www.oref.org.il :האינטרנט אתר 02-5603324 טלפון , [email protected] :החינוך משר

מיקום

גן החלומות
כפר אז"ר,

פרטים נוספים

גדולים מהחיים
טלפון:
03-6195977
אימייל:
אתר:
https://gan.gdolim.org.il